Vyšetrovatelia, prokurátori – do toho, máte našu podporu!

Zaregistrovali sme vyhlásenie prokurátorov dozorujúcich vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že disponujú vážnymi poznatkami o prípadnej rozsiahlej trestnej činnosti vážených a dôležitých osôb vrátane lídrov verejných inštitúcií. Prokurátori zároveň popísali očakávanie tlakov na políciu a prokuratúru.

Nižšie podpísaní členovia Rady a laureáti ocenenia Biela vrana chcú vyjadriť podporu všetkým prokurátorom a policajtom, ktorí sa v tomto období postavia dôsledne na stranu práva a verejnej potreby stíhať závažné trestné činy rozkladajúce našu spoločnosť.

Slovensko sa nachádza v zlomovom období, ktoré by mohlo priniesť rozsiahlu očistu verejného života. Na jej dosiahnutie však potrebujeme predovšetkým odvahu, rozhodnosť a profesionalitu ľudí pôsobiacich na polícii a prokuratúre. Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej prinieslo nevídaný rozsah vážnych a opodstatnených podozrení a dôkazov o hlbokom rozklade verejných inštitúcií a prieniku zločinu do politiky a verejnej správy.

Práve váha a rozsah zistení stavajú orgány činné v trestnom konaní do výnimočnej situácie, ktorá by bola testom ich sily a funkčnosti v akejkoľvek demokratickej krajine. Takú situáciu je možné ustáť len v prostredí, kde prevažuje kultúra odvahy a profesionality u kritického množstva zamestnancov.

Vyzývame policajného prezidenta a generálneho prokurátora, aby zabezpečili prostredie, ktoré bude vyšetrujúcim a dozorujúcim tímom poskytovať potrebnú slobodu, profesionálne zázemie a ochranu voči politickým, ekonomickým a mocenským tlakom.

Vyjadrujeme verejnú podporu všetkým policajtom a prokurátorom, ktorí sa podujmú na dôsledné preverenie všetkých závažných podozrení a vyzývame ich k tomu, aby sa obrátili na médiá a občiansku spoločnosť vždy, keď bude ich snaha marená, alebo bude na nich vytváraný neprijateľný nátlak.

Vážení policajti a prokurátori, máte historickú šancu prispieť k obnove spoločnosti a verejného života. Slovensko potrebuje vašu odvahu viac než kedykoľvek predtým.

Rada Bielej vrany v zložení: Zuzana Wienk, Eva Kovačechová, Tomáš Němeček, Daniel Pastirčák, Marta Šimečková, Táňa Pauhofová, Marek Adamov

Laureáti ocenenia: Monika Podolinská, Ľubica Lapinová, Erik Baláž, Andrej Bán, Emília Trepáčová, Ivan Cehelský, Zuzana Hlávková, Magdaléna Kovačovičová, Vlado Crmoman, Simona Rudavská, Zuzana Melicherčíková, Jozef Hašto, Ján Mičovský, Jaroslav Pavlovič, Oto Žarnay, Pavol Szalai

Do toho!

Podporme spolu odvážnych vyšetrovateľov a prokurátorov http://dotoho.bielavrana.sk

[signature]

Týmto udeľujem súhlas podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov občianskemu združeniu Tichá voda, sídlo: Gajova 4, Bratislava a tretím osobám spolupracujúcim s Tichou vodou na tejto kampani so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu môjho mena, priezviska, ulice, mesta, PSČ a emailovej adresy za účelom vedenia evidencie o podporovateľoch výzvy v rámci kampane „Vyšetrovatelia, prokurátori – do toho, máte našu podporu!“.
Tento súhlas udeľujem aj za účelom informovania ma o priebehu kampane „Vyšetrovatelia, prokurátori – do toho, máte našu podporu!“.
Tento súhlas udeľujem na dobu priebehu kampane „Vyšetrovatelia, prokurátori – do toho, máte našu podporu!“. Som si vedomý možnosti, že svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať. Spracovanie osobných údajov administruje Tichá voda v súlade s týmito informáciami o ochrane osobných údajov.
* Povinné polia.
414 signatárov

Zdieľajte výzvu